how to create your own site for free

Vedenie účtovníctva
Geodetické služby

Medzi naše hlavné účtovné služby patrí

• vedenie jednoduchého účtovníctva
• vedenie podvojného účtovníctva
• účtovníctvo neziskových organizácií
• cestovné príkazy
• evidencia knihy jázd
• daňové priznania
• daň z príjmov právnickej osoby
• daň z príjmov fyzickej osoby
• daň z nehnuteľnosti

V oblasti geodézie sa venujeme najmä

• tvorbe geometrických plánov
• vytyčovaniu hraníc pozemkov
• vypracovaniu projektov pozemkových úprav
• polohopisom a výškopisom
• tvorbe účelových máp
• inžinierskej geodézii
• digitálnym mapám
• leteckému snímkovaniu prostredníctvom dronov - dronovanie
• spracovaniu digitálnych máp
• spracovaniu priestorových údajov
• tvorbe a poskytovaniu mapových služieb

Kontakty

Adresa:

ANSADAR, s.r.o
Rozkvet 2045/91
Považská Bystrica 017 01

© 2021 ANSADAR, s.r.o.